समाचार

Ignore fake News amd content: अहिले फैलीरहेको कोरोना भाइस बारे अडियो मेसेज…

Ignore fake News amd content: अहिले फैलीरहेको कोरोना भाइस बारे अडियो मेसेज ( बीभिन अस्पतालमा मान्छे मरेको , बिरामि छन् भन्ने कुरा लुकायको ) र टेकु अस्पतालमा बिरामि छटपटि रहेको…

मनोरन्जन

खेलकुद

Ignore fake News amd content: अहिले फैलीरहेको कोरोना भाइस बारे अडियो मेसेज…

Ignore fake News amd content: अहिले फैलीरहेको कोरोना भाइस बारे अडियो मेसेज ( बीभिन अस्पतालमा मान्छे मरेको , बिरामि छन् भन्ने कुरा लुकायको ) र टेकु अस्पतालमा बिरामि छटपटि रहेको…

स्वास्थ्य

Ignore fake News amd content: अहिले फैलीरहेको कोरोना भाइस बारे अडियो मेसेज…

Ignore fake News amd content: अहिले फैलीरहेको कोरोना भाइस बारे अडियो मेसेज ( बीभिन अस्पतालमा मान्छे मरेको , बिरामि छन् भन्ने कुरा लुकायको ) र टेकु अस्पतालमा बिरामि छटपटि रहेको…

सरकारले किन लुकाएर यस्तो खबर ( कोरोनाको माहामारी )

नेपालमा कोरोनाको माहामारी फैलिसके पनि सरकारले, किन लुकायस्तो खबर । तल दीयको अडियो सुनुस अनि भनुस ….

Travel

Ignore fake News amd content: अहिले फैलीरहेको कोरोना भाइस बारे अडियो मेसेज…

Ignore fake News amd content: अहिले फैलीरहेको कोरोना भाइस बारे अडियो मेसेज ( बीभिन अस्पतालमा मान्छे मरेको , बिरामि छन् भन्ने कुरा लुकायको ) र टेकु अस्पतालमा बिरामि छटपटि रहेको…